Εδώ θα βρείτε τα ανάλογα αρχεία με τα οικονομικά στοιχεία έργου και θα αφορουν
 • Χωματουργικά
 • Σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ηλεκτρολογικά
 • Επιχρίσματα
 • τσιμεντακονίες
 • μάρμαρα
 • πλακίδια
 • μεταλλικές κατασκευες
 • κουφώματα
 • είδη υγιεινής
 • ξυλουργικά
 • ελαιοχρωματισμοί
 • συστήματα ψύξης-θέρμανσης
 • ανελκυστήρες
 • περιβάλλοντες χώροι