Ηλεκτρολογικες εργασίες στον ουρανοξύστη  σε εξελιξη